PPUH Bugiel

Działamy od 2003r. na terenie m.in. województwa śląskiego oraz opolskiego.

Zajmujemy się kompleksową organizacją i prowadzeniem kursów oraz szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy i uprawnień do bezpiecznej obsługi urządzeń podlegających pod dozór techniczny. Kursy i szkolenia UDT przygotowujące klientów prywatnych i firmy do uzyskania uprawnień dla urządzeń będących pod dozorem UDT, odbywają się na podstawie programów uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego.

Elastycznie podchodzimy do potrzeb naszych klientów organizując szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się indywidualne lub grupowo. Forma i godziny szkoleń są dostosowane do potrzeb klienta, natomiast zajęcia odbywają się w siedzibie firmy lub innym miejscu.

Firma zajmuje się również konserwacją oraz przeglądami technicznymi maszyn, które są wymienione w ofercie.

Przygotowuje indywidualną, kompletną dokumentację, wymaganą do odbioru urządzeń podległych pod Urząd Dozoru Technicznego.

Właściciel firmy mgr inż. Andrzej Bugiel, dzięki posiadanej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu, profesjonalnie i kompleksowo przeprowadza szkolenia oraz obsługę urządzeń technicznych, gwarantując swoim klientom pełną satysfakcję.

Każde zlecenie realizowane jest indywidualnie, według najwyższych standardów.