PPUH Bugiel

Działamy od 2003r. na terenie województwa śląskiego, szczególnie powiatu raciborskiego.

Organizujemy szkolenia i kursy, które przygotowują pracowników do wykonywania prac związanych z bezpieczną obsługą urządzeń technicznych poddozorowych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia ich indywidualnie lub grupowo, w formie i godzinach najdogodniejszych dla klienta. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie firmy lub w innym miejscu.

Firma zajmuje się również konserwacją oraz przeglądami technicznymi maszyn, które są wymienione w ofercie.

Przygotowuje indywidualną, kompletną dokumentację, wymaganą do odbioru urządzeń podległych pod Urząd Dozoru Technicznego.

Właścicielem jest mgr inż. Andrzej Bugiel, który dzięki posiadanej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu profesjonalnie i kompleksowo przeprowadza szkolenia oraz obsługę urządzeń technicznych, gwarantując swoim klientom pełną satysfakcję.

Każde zlecenie realizowane jest indywidualnie, według najwyższych standardów.