wózek widłowy

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
[II WJO]

Szczegóły

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
[I WJO]

Szczegóły

Kursy wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Szczegóły
suwnice

Suwnice,
wciągarki i wciągniki

Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
[II S]

Szczegóły

Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
[I S]

Szczegóły

Kurs operatora wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
[II W]

Szczegóły

Kurs operatora wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia
[I W]

Szczegóły

Kurs hakowego

Szczegóły

Podesty ruchome

Kurs operatora podestów ruchomych stacjonarnych
[II P]

Szczegóły

Kurs operatora podestów ruchomych wiszących
[II P]

Szczegóły

Kurs operatora podestów ruchomych masztowe
[II P]

Szczegóły

Kurs operatora podestów ruchomych przejezdnych
[I P]

Szczegóły
żuraw budowlany

Żurawie

Kurs operatora żurawi stacjonarnych
[II Ż]

Szczegóły

Kurs operatora żurawi przewoźnych i przenośnych
[II Ż]

Szczegóły

Kurs operatora żurawi samojezdnych
[II Ż]

Szczegóły

Kurs operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących
[I Ż]

Szczegóły
dźwigi

Dźwigi

Kurs obsługi dźwigów budowlanych
[II D]

Szczegóły

Kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych
[I D]

Szczegóły

Pozostałe usługi

Konserwacja urządzeń

Szczegóły

Przeglądy techniczne urządzeń

Szczegóły

Resurs urządzeń

Szczegóły

Przygotowanie dokumentacji do odbiorów UDT

Szczegóły

Przedłużenie uprawnień UDT

Szczegóły