konserwator wózków widłowych

Kurs konserwatora wózków widłowych

Cel szkolenia:

Przygotowanie do uzyskania uprawnień na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 45 godzin.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie – szkoła zawodowa
  • uprawnienia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju wózka

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Podstawa prawna:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Program szkolenia

Lp. TEMATYKA SZKOLENIA
1

 Ogólne wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach

2 Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu
3 Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
4 Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
5 Bezpieczeństwo i higiena pracy , ppoż. pierwsza pomoc

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego