kurs wymiany butli gazowych

Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpiecznego użytkowania oraz wymiany butli propan-butan w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym. Kurs skierowany przede wszystkim do kierowców-operatorów wózków jezdniowych, którzy dzięki zdobyciu podczas kursu odpowiednich kwalifikacji będą mogli również dokonywać wymiany butli w wózkach jezdniowych napędzanych gazem.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 4 godziny w tym 2 godziny zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Absolwent kursu powinien się wykazać znajomością:

  • wiedzy teoretycznej, zapewniającej bezpieczne użytkowanie butli w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
  • wiadomości o zagrożeniach, sytuacjach potencjalnie wypadkowych i niebezpiecznych związanych z użytkowaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową
  • umiejętności praktycznych związanych z obsługą codzienną instalacji gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowych
  • umiejętności wymiany butli w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalacje gazową
  • wiedzy i umiejętności związanych z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych.

O sposobie przeprowadzania egzaminu decyduje kierownik jednostki szkoleniowej.