suwnice

Kursy konserwatora dźwignic

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy konserwacji dźwignic i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu godzin 45 godzin.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie – szkoła zawodowa
  • uprawnienia operatora dźwignic
  • uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju dźwignic

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwignic wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Podstawa prawna:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Program szkolenia

Lp. TEMATYKA SZKOLENIA
1 Ogólne wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach
2 Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu
3 Budowa dźwignic
4 Konserwacja dźwignic
5 Bezpieczeństwo i higiena pracy , ppoż. pierwsza pomoc

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego