Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych [I D]

(uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 30 godzin w tym 6 godzin zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • praktyka przy obsłudze dźwigów (1 miesiąc)

PROGRAM SZKOLENIA:

  1.   Akty prawne – dozór techniczny nad dźwigami
  2.   Ogólne wiadomości o dźwignicach
  3.   Budowa części mechanicznych dźwigów
  4.   Budowa części elektrycznych i hydraulicznych dźwigów
  5.   Obowiązki i zadania obsługi dźwigów
  6.   Awarie i wypadki związane z pracą dźwigów
  7.   Zajęcia praktyczne

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego