podest ruchomy stacjonarny

Kurs operatora podestów ruchomych stacjonarnych [II P]

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych stacjonarnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 26 godzin w tym 10 godzin zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • miesięczna praktyka w zakresie obsługi podestu

PROGRAM SZKOLENIA:

  1.   Budowa i wyposażenie podestów ruchomych
  2.   Działanie urządzeń zabezpieczających podest
  3.   Akty prawne i wiadomości o dozorze technicznym
  4.   Obowiązki operatora przed, podczas i po pracy
  5.   Przepisy BHP
  6.   Udzieleni pomocy przedlekarskiej
  7.   Zajęcia praktyczne

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podestów stacjonarnych przejezdnych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego