suwnice

Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
[II S]

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze suwnic sterowanych z poziomu roboczego oraz wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 32 godzin w tym 6 godzin zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat

PROGRAM SZKOLENIA:

 1.   Akty prawne i warunki techniczne dozoru technicznego
 2.   Ogólne wiadomości o suwnicach
 3.   Budowa części mechanicznych suwnic oraz wciągarek i wciągników sterowanych z poziomu roboczego
 4.   Budowa części mechanicznych suwnic oraz wciągarek i wciągników sterowanych z kabiny
 5.   Budowa części mechanicznych suwnic specjalnych
 6.   Napęd i sterowanie elektryczne dźwignic
 7.   Zawiesia i sprzęt pomocniczy
 8.   Obowiązki i zadania suwnicowego
 9.   Awarie i wypadki przy suwnicach
 10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona ppoż.
 11.   Zajęcia praktyczne

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego