wciągniki hakowe

Kurs operatora wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia
[I W]

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 44 godzin w tym 8 godzin zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat

PROGRAM SZKOLENIA:

  1.   Wiadomości ogólne o dozorze technicznym
  2.   Ogólne wiadomości o dźwignicach
  3.   Budowa cięgników
  4.   Zawiesia i sprzęt pomocniczy
  5.   Eksploatacja cięgników
  6.   BHP
  7.   Zajęcia praktyczne

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wciągników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego