żuraw.stacjonarny

Kurs operatora żurawi stacjonarnych [II Ż]

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi stacjonarnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 35 godzin w tym 13 godzin zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • miesięczna praktyka w zakresie obsługi żurawia

PROGRAM SZKOLENIA:

 1.   Budowa i wyposażenie żurawia
 2.   Działanie urządzeń zabezpieczających żurawia
 3.   Akty prawne i wiadomości o dozorze
 4.   Obowiązki operatora przed, podczas i po pracy
 5.   Dobory zawiesi i określenie ich stanu technicznego
 6.   Oszacowania masy ładunku, środka ciężkości
 7.   Przepisy BHP
 8.   Udzielenie pomocy przedlekarskiej
 9.   Zajęcia praktycznej

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi stacjonarnych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego