Kurs operatora suwnic sterowanych z kabiny IS

Suwnice hakowe sterowane z kabiny oraz I W i II S oraz suwnice specjalne: chwytakowe, chwytnikowe, trawersowe, lejnicze, kuzienne, kleszczowe

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 87 godzin w tym 15 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Podstawa prawna:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Program szkolenia

Lp. TEMATYKA SZKOLENIA Ilość godz. teorii

Ilość godz. ćwiczeń

1 Wiadomości o dozorze technicznym 2 -
2

Ogólne wiadomości o dźwignicach

3 -
3

Budowa suwnic

30 -
4

Zawiesia i sprzęt pomocniczy

4 -
5

Eksploatacja suwnic

30 -
6 BHP 3 -
7

Ćwiczenia praktyczne

- 15
RAZEM 87

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego