Kurs operatora suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS

Suwnice hakowe sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz kat. II W

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 44 godzin w tym 8 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Podstawa prawna:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Program szkolenia

Lp. TEMATYKA SZKOLENIA Liczba godz. teorii Liczba godz. ćwiczeń
1 Wiadomości o dozorze technicznym 2 -
2 Ogólne wiadomości o dźwignicach 3 -
3 Budowa suwnic 15 -
4 Zawiesia i sprzęt pomocniczy 2 -
5 Eksploatacja suwnic 12 -
6 BHP 2 -
7 Ćwiczenia praktyczne - 8
RAZEM 44

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego