Kurs operatora wciągników hakowych IIW

Wciągniki i wciągarki stałe i przejezdne sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 29 godzin w tym 4 godziny zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wciągników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Podstawa prawna:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Program szkolenia

Lp.   TEMATYKA SZKOLENIA Ilość godz. teorii   Ilość godz. ćwiczeń
 1  Wiadomości ogólne o dozorze technicznym  2 -
 2  Ogólne wiadomości o dźwignicach  3  -
 3  Budowa cięgników  8  -
 4  Zawiesia i sprzęt pomocniczy  2 -
 5  Eksploatacja cięgników  8  -
 6  BHP  2  -
 7  Ćwiczenia praktyczne  -  4
  RAZEM   29

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego