Kurs operatora wciągników sterowanych z kabiny IW

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 44 godzin w tym 8 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)
  • wykształcenie – szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wciągników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Podstawa prawna:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Program szkolenia

Lp. TEMATYKA SZKOLENIA
1 Wiadomości ogólne o dozorze technicznym
2 Ogólne wiadomości o dźwignicach
3 Budowa cięgnik
4 Zawiesia i sprzęt pomocniczy
5 Eksploatacja cięgników
6 BHP
7 Ćwiczenia praktyczne

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego