Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach jezdniowych. Kurs skierowany przede wszystkim do kierowców-operatorów wózków jezdniowych, którzy dzięki zdobyciu podczas kursu odpowiednich kwalifikacji będą mogli również dokonywać wymiany butli w wózkach jezdniowych napędzanych gazem.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 8 godzin.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim.

Podstawa prawna:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Program szkolenia

Lp. TEMATYKA SZKOLENIA Ilość godz. teorii
 1  Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli  2
 2  Pokaz sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bhp  0,5
 3  Próbne wykonanie wymiany butli pod nadzorem instruktora  0,5
 4  Samodzielna wymiana butli  4
 5  Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej prze kierowcę  1
  RAZEM  8

O sposobie przeprowadzania egzaminu decyduje kierownik jednostki szkoleniowej.