Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić poniższy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  Klauzula informacyjna

   

  Informujemy, że:

  Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest PPUH Bugiel  ul. Arki Bożka 35, 47-400 Racibórz
  tel. 509 452 502,  adres e-mail: uslugibugiel@gmail.com

  Celem zbierania danych jest realizacja usługi szkoleniowej oraz przygotowanie wniosku egzaminacyjnego do UDT.

  Szczegółowy KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY jest wypełniany na miejscu w biurze pod adresem:   ul. Piastowska 29,  47-400 Racibórz