Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić poniższy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że:

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest PPUH Bugiel  ul. Arki Bożka 35, 47-400 Racibórz
tel. 509 452 502,  adres e-mail: andrzejbugiel@gmail.com

Celem zbierania danych jest realizacja usługi szkoleniowej oraz przygotowanie wniosku egzaminacyjnego do UDT.

Szczegółowy KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY jest wypełniany na miejscu w biurze pod adresem:   ul. Piastowska 29,  47-400 Racibórz