Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić poniższy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest PPUH Bugiel ul. Arki Bożka 35, 47-400 Racibórz, tel. 509 452 502, adres e-mail: andrzejbugiel@gmail.com

Celem zbierania danych jest realizacja usługi szkoleniowej oraz przygotowanie wniosku egzaminacyjnego do UDT.

Szczegółowy KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY jest wypełniany na miejscu w biurze pod adresem:

ul. Piastowska 29
47-400 Racibórz