Organizujemy szkolenia i kursy, które przygotowują pracowników do wykonywania prac związanych z bezpieczną obsługą urządzeń technicznych poddozorowych.

Zajmujemy się również konserwacją oraz przeglądami technicznymi maszyn, które są wymienione w ofercie.

Dowiedz się więcej
Wózki jezdniowe podnośnikowe (widłowe)
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem [II WJO]
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem [I WJO]
 • Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych podnośnikowych
Suwnice, wciągarki i wciągniki
 • Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia [II S]
 • Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnych oraz specjalnego przeznaczenia [I S]
 • Kursy operatora wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia [II W]
 • Kursy operatora wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia [I W]
 • Kursy hakowego
Podesty ruchome
 • Kurs operatora podestów ruchomych stacjonarnych [II P]
 • Kurs operatora podestów ruchomych wiszących [II P]
 • Kurs operatora podestów ruchomych masztowe [II P]
 • Kurs operatora podestów ruchomych przejezdnych [I P]
Żurawie
 • Kurs operatora żurawi stacjonarnych [II Ż]
 • Kurs operatora żurawi przewoźnych i przenośnych [II Ż]
 • Kurs operatora żurawi samojezdnych [II Ż]
 • Kurs operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących [I Ż]
Dźwigi
 • Kurs obsługi dźwigów budowlanych [II D]
 • Kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych [I D]
Pozostałe usługi
 • Konserwacja urządzeń
 • Przeglądy techniczne urządzeń
 • Resurs urządzeń
 • Przygotowanie dokumentacji do odbiorów UDT
wózki widłowe
suwnica
dźwigi