Zdobądź

UPRAWNIENIA UDT

oraz inne niezbędne kwalifikacje

Wózki widłowe
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych
 • Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych
 • Kurs konserwatora wózków widłowych
Dźwigi
 • Kursy operatora dźwigów towarowo-osobowych z obsługą ID, IID
 • Kursy operatora dźwigów budowlanych z obsługą towarowych IIT
 • Kursy konserwatora żurawia
Suwnice i wciągniki
 • Kurs operatora suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS
 • Kurs operatora suwnic sterowanych z kabiny IS
 • Kursy operatora wciągników hakowych IIW
 • Kursy operatora wciągników sterowanych z kabiny IW
 • Kursy konserwatora dźwignic
Pozostałe
 • Kursy hakowego
 • Kursy operatora podestów ruchowych jednojezdnych IP

Organizujemy szkolenia i kursy, które przygotowują pracowników do wykonywania prac związanych z bezpieczną obsługą urządzeń technicznych poddozorowych.

Zajmujemy się również konserwacją oraz przeglądami technicznymi maszyn, które są wymienione w ofercie.

Dowiedz się więcej