Nie zdążyłeś przedłużyć okresu ważności uprawnień UDT
i co dalej ?

 

Posiadasz bezterminowe uprawnienia UDT (bez daty ważności na dokumencie), które zostały wydane przed 01.06.2019 r.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, tracą one ważność w dniu 01.01.2024 r.

2 października 2023 minął termin na złożenie wniosków o przedłużenie okresu ich ważności.

 

WZÓR UPRAWNIEŃ WYDANYCH PRZED 01.06.2019R.

 


JEŚLI NIE ZDĄŻYŁEŚ PRZEDŁUŻYĆ OKRESU WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ TO…

Masz dwie możliwości, które są zależne od Twojej wiedzy i praktyki:
1)  Zapisz się na kurs – zostaniesz przygotowany do egzaminu z części teoretycznej i praktycznej
2)  Zapisz się na egzamin – jeżeli jesteś pewien swojej wiedzy i umiejętności dotyczącej obsługi urządzenia

JAK SIĘ ZAPISAĆ ?

1)  Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego  KLIKNIJ TUTAJ
2)  Skontaktuj się z nami telefonicznie  +48509452502   lub  +48576566500

WAŻNE !!!

Wszystkie uprawnienia wydawane aktualnie przez Urząd Dozoru Technicznego posiadają termin ważności.

Posiadasz uprawnienia UDT z datą ważności

 

BARDZO WAŻNE !!!

Jeżeli posiadasz uprawnienia wydane przez UDT na których jest podana data ważności (data znajduje się na odwrocie uprawnień w lewym dolnym rogu) to najpóźniej 3 miesiące i 1 dzień przed utratą ważności uprawnień, należy wystąpić z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności w odpowiednim oddziale UDT.

 

WZÓR UPRAWNIEŃ WYDANYCH PO 01.06.2019R.

 

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIAĆ, ABY PRZEDŁUŻYĆ UPRAWIENIA UDT?

Przedłużając okres ważności uprawnień należy złożyć wniosek oraz spełnić dwa kryteria:
– wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat (ciągłość wykonywania zawodu)
– pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności

W zależności od posiadanych uprawnień i rodzaju urządzenia, zostaną one przedłużone na okres kolejnych 5 lat lub 10 lat. Zgodnie z wykazem rodzajów urządzeń technicznych oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

SPRAWDŹ >> Okres ważności kwalifikacji dla urządzeń technicznych

Posiadasz uprawnienia wydane przez pracodawcę lub ośrodek szkoleniowy

 

PAMIĘTAJ, ŻE…

Jeśli posiadasz uprawnienia wydane przez pracodawcę lub ośrodek szkoleniowy to posiadają one okres ważności, nawet jeżeli były wydawane na okres bezterminowy.

 

Według Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Nastąpiły zmiany we wcześniejszym zapisie §18:
a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023r.”,
b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami mają „do dnia 31 grudnia 2026r.”,
c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027r.”.

Oznacza to, że zgodnie ze zmianami terminy zaświadczeń imiennych, które zostały wydane przez Pracodawcę i ośrodek szkoleniowy:
do dnia 31 grudnia 2004 r.  otrzymują ważność  „do dnia 31 grudnia 2023r.”,
do dnia 31 grudnia 2014 r.  otrzymują ważność  „do dnia 31 grudnia 2026r.”,
od dnia 1 stycznia 2015 r.  otrzymują ważność  „do dnia 31 grudnia 2027r.”

 

Uprawnienia wydane przez pracodawcę lub ośrodek szkoleniowy nie podlegają procesowi przedłużenia UDT.

Od 1 stycznia 2028 r. wszyscy operatorzy powinni posiadać uprawnienia zdobyte zgodnie z nowymi wytycznymi.