Kurs hakowego

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy na stanowisku hakowego z zakresu bezpiecznej pracy w trakcie transportu materiałów i innych przedmiotów, znajomości sposobów i metod współpracy z operatorem oraz nabycie umiejętności posługiwania się umownymi znakami.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 8 godzin w tym 4 godziny zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat

PROGRAM SZKOLENIA:

  1.   Obowiązki hakowego
  2.   Przepisy eksploatacyjne dotyczące hakowego
  3.   Podział, budowa, oznakowanie, podstawowe elementy składowe oraz zasady użytkowania zawiesi
  4.   Bezpieczeństwo i higiena pracy
  5.   Sygnały porozumiewawcze stosowane podczas pracy dźwignicą
  6.   Instrukcje eksploatacyjno-ruchowe
  7.   Zajęcia praktyczne

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.